• en
  • he
  • ru
  • fr
  • de
205X96HebLogoMarinaHerzlia תמונה כקישור לעמוד הבית

אלף בית, 26.12.12: טיילת החוף בהרצליה זכתה במקום ראשון בקטגוריית "בנייה ירוקה", בכנס הבינלאומי

tayelet_AlefBet25.12.12

בין הנימוקים לפרס:

בטיילת החוף בהרצליה ננקטו אסטרטגיות שונות לצמצום צריכת האנרגיה, תוך הקפדה על נוחות המשתמשים ומניעה ככל האפשר של פגיעה בחוף.
ועדת הפרס פרטה וקבעה, בין היתר, כי מתכנני הטיילת נמנעו ממפגעים סביבתיים.
למשל: בוצעה הארכה של מוביל מי הנגר העילי לכיוון הים, וכן נבנה בקצהו מתקן שאיבת מי קיץ מזוהמים. באופן שכזה, החוף נקי כל השנה והצטמצם סחף החול לים.
המצוק שוקם במסגרת הטיילת: לאורך הגבול המזרחי של החוף נבנו מבני שירות למשתמשים. על גגות המבנים בטיילת, נשתלה צמחיה מותאמת לסביבה החופית, המעודדת צמיחה על המצוק ומונעת דרדרת. חוף הים הונגש, כך שיש גישה
אל החוף דרך מעלית החוף. גם הגישה אל המים מתאפשרת באמצעות שבילי הליכה אורכיים. בטיילת מיושם הליך מחזור מים.
מי הגשמים שיורדים לאורך המדרגות, נאספים ומוחדרים לקרקע לצורך השקיית הערוגות הסמוכות. כמו כן, ברזי שטיפת הרגליים ממוקמים בסמוך לצמחייה, כך ששארית המים משמשת להשקיית הצמחים במקום. כמו כן, באזור שטיפת הרגליים
נעשה שימוש בסיפון מפלסטיק ממוחזר.
הפרס הוענק ליחידה העירונית לפיתוח התיירות בהרצליה, לחברה הממשלתית לתיירות ולמשרד האדריכלים: נתנאל ויעל בן יצחק, על התכנון ועל בניית הטיילת הירוקה.