• en
  • he
  • ru
  • fr
  • de
תמונה כקישור לעמוד הבית

הדגל הכחול 2019

זוהי השנה השביעית בה מרינה הרצליה מניפה את הדגל הכחול (משנת 2013) והשנה החמישית (משנת 2015) בה חופי אכדיה צפון ומרכז מניפים גם הם את "הדגל הכחול" !