• en
  • he
  • ru
  • fr
  • de
205X96HebLogoMarinaHerzlia תמונה כקישור לעמוד הבית

העיר צומת השרון, 18.1.13: בקרוב: 100 מקומות חניה נוספים במרינה הרצליה

החברה לפיתוח תיירות בהרצליה יוצאת למכרז להקמת מספנה יבשה בעלות של שלושה וחצי מיליון שקל

hair18.1_article

בעקבות מצוקת החניה של כלי שיט במרינה בהרצליה הודיעה השבוע החברה הכלכלית לפיתוח הרצליה שתצא בימים הקרובים למכרז להקמת מספנה יבשה ממוחשבת ליד המרינה.
מחיר הקמת המספנה נאמד בכשלושה וחצי מיליון שקל. הצפי הוא שהבנייה תימשך כשנה, ושהמספנה תהיה מוכנה לשימוש בדצמבר 2013. המספנה היבשה, שתהיה ממוחשבת וממוכנת, אמורה לכלול ארבע קומות וכ-100 מקומות עגינה לכלי שיט קטנים שאורכם אינו עולה על עשרה מטרים. בהודעה שהוציאה החברה לפיתוח תיירות נמסר שחניית כלי השיט תתבצע באמצעות מנוף מיוחד, שיוביל את כלי השיט לתא ריק במספנה ובעת הצורך ניתן יהיה להוציאו משם תוך דקות ספורות. בעל כלי השיט יוכל לשלוח הודעת טקסט ובה השעה שבה הוא מבקש שכלי השיט יהיה מוכן בים ואז ייצא להפלגה.
״נדרשנו לחשיבה יצירתית כדי לעמוד בביקוש הגדל לחניות במרינה, שתפוסתה לאורך השנה מגיעה לכ־ 100 אחוז״, אומר יו״ר החברה לפיתוח תיירות בהרצליה יריב פישר, ״חקרנו ומצאנו כי שיטת המספנה היבשה מקובלת במדינות מתקדמות באירופה, שמתמודדות כמונו עם מצוקת חניה. מדובר למעשה בחניה במקום סגור ומאובטח. יש לכך יתרונות רבים, שכן כלי השיט שיחנו בו לאייפגעו במהלך תקופת החניה מקורוזיה וממפגעים אחרים שנגרמים בעת עגינה במים. במיוחד כראי לזכור כי בעלי כלי השיט הקטנים ממעטים לצאת להפלגות במהלך חורשי החורף, ולכן יעדיפו חניה במקום סגור ובטוח, שמאריך את חיי כלי השיט ומייתר אצלם את החשש לפגיעה מכלי שיט אחרים בעת תמרונים ליציאה רגילה ממעגנה".