• en
  • he

הרצליה שלנו: יאכטות במרינה – לא לעשירים בלבד

הם גרים בספינות, הולכים בבוקר לעבודה, ובשישי-שבת יוצאים אל המרחב הכחול. מה רע?
מתוך "הרצליה שלנו", 27.7.2000

yachts1

yachts2