• en
  • he
  • ru
  • fr
  • de

ידיעות השרון, 16 בינואר 2015: חוף מבטחים

19Jan2015_455

בחברה לפיתוח התיירות בהרצליה מקדמים תוכנית לפיתוח חופי העיר המטרה: הגנה על החופים, הנגשתם ומיתוג הרצליה כעיר תיירות ההשראה: האי איביזה וסאן דייגו

בקרוב תוגש לאישור הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בהרצליה תוכנית בניין עיר (תב״ע) לכלל חופי הרצליה. את התוכנית מקדמת בחודשים האחרונים החברה העירונית לפיתוח התיירות, יחד עם עיריית הרצליה.

התוכנית, שמשתרעת מהגבול הדרומי עם תל אביב (אזור חוף הצוק), ועדלגבול הצפוני עם מועצת חוף השרון (אזור חוף אפולוניה), למעט מתחם המרינה, נועדה ליצור כלי סטטוטורי להגנת החופים הקיימים מפני אירוזיה גוברת, להגן על המצוקים ושפכי קרקע מפני שחיקתם ולהגדיר יעדי פיתוח לחופים קיימים ועתידיים. זאת  לרבות מיקום גיאוגרפי, מיתוג ואופני פיתוח,  לרבות ובהתייחס למרחב העירוני הקיים והמתוכנן. כחלק מהתב״ע, מתוכנן המשך הפיתוח של טיילת הרצוג עד חוף זבולון, בתוואי חדש שיגדיל את רוחב החוף החולי הקיים ולא יבוא על חשבונו.

בחברה העירונית לפיתוח הרצליה מספרים, כי הכוונה בתוכנית היא לפתח את המתחם הכלוא בין מלון "דניאל״ לבית הדירות ״אוקיינוס״ ואת תוואי הטיילת עד אזור חוף זבולון.
עוד מוסיפים בחברה, כי התב״ע מתייחסת להנגשת הטיילת העליונה לחוף, תוך חשיבה על שימור הסביבה החופית הקיימת. כמו כן, התב״ע מסדירה את ההיבט התכנוני, וכוללת הקמת מבני ציבור, שבילי הנגשה עד לקו המים (מחומרים המיועדים לסביבה החופית) ופרגולות נוספות, כמו גם פיתוח מסחרי בסמוך לטיילת העליונה, ברחוב רמות ים.

לדברי עו״ד יונתן יעקובוביץ׳, יו״ר החברה, ״יש לנו הזדמנות לקדם את הפרויקטים השונים שעל סדר היום, לתועלת כלל הציבור, וכן לפתח את התיירות בעיר, תוך שימת דגש על שימור הסביבה החופית, לצד פיתוח אחראי של אזור החוף ועורפו. הגעתי לתפקידי בחברה עם אג׳נדה להפוך את העיר הרצליה לחלוצה בתחום השמירה על הסביבה החופית בישראל ועל הקיימות, ולשמחתי, בגיבוי ראש העירייה, זה קורה.
ההשראה שלנו מגיעה מאזורים כגון איביזה, סאן דייגו, וסנטה ברברה שבקליפורניה".

עו״ד יעקובוביץ׳ מוסיף גם, כי במהלך השנה מתוכננת לראשונה השקעה משמעותית במיתוג הרצליה כעיר תיירות. בהתאם לכך, הוא מספר, בשנת 2014 התרחבו עבודות הטיפול בתשתיות והוגדל לשם כך התקציב, כשהדגש בכל שלב, משלב התוכניות ועד לביצוע בפועל, הוא על פיתוח אחראי בכל תחום, לרבות בהקשר של פיתוח אטרקציות תיירותיות ואתרים ארכיאולוגיים, ופיתוח הספורט הימי בעיר.
״הרצליה נמצאת בתנופת פיתוח עירוני, תוך שמירה מתמדת על הנוף הטבעי של חופי הים היפים של העיר, פיתוח גנים, אתרים  ואזורי מסחר, יחד עם הקפדה על נושאי הנגשה, איכות הסביבה וקיימות״, מוסיף ראש העירייה, משה פדלון.