• en
  • he
  • ru
  • fr
  • de

כלכליסט, 13.5.12: ריקודי עם בחוף בהרצליה

הציבור מוזמן להרקדות בכל הרמות בחוף הים בהרצליה, עם המרקיד יוסי נקב, ברחבת המעליות בטיילת הרצוג, הרצליה.

kalkalist13.5.12RikudeyAm