• en
  • he
  • ru
  • fr
  • de

כתבה בקול הרצליה על משט יום העצמאות ה-68 במרינה 2016

 

בבוקר יום העצמאות הצטופפו עשרות כלי
שייט במרינה הרצליה כדי להצדיע ליום העצמאות ה 68 -למדינת ישראל. לכבוד החגיגות הצטרפו גם עשרות
בני נוער מחניכי השיוט הימי יחד עם בני משפחותיהם.ראש העיר הרצליה, משה פדלון, הזניק את המשט ואמר
לנוכחים כי ״חניכי השיוט הימי הם הדור הבא של מדינת ישראל, וזה לנו לכבוד, שהם לוקחים חלק בשיוט החגיגי״.

משט יום העצמאות כתבה