• en
  • he
  • ru
  • fr
  • de
תמונה כקישור לעמוד הבית

מחירון אספנה

מצ"ב לנוחיותכם מחירון מעודכן של מחירי האספנה והשירותים הנוספים הניתנים במספנת מרינה הרצליה.

מחירון מספנה (מק"ט תאור מוצר כמות יח' מחיר בש"ח כולל מע"מ)

3100 אספנה מלאה+עגורן+שטיפה 1 מ"ר 67.86 ש''ח
3101 אספנה עד שעתיים 1 מ"ר 34.65 ש''ח
3102 שטיפת תחתית בלחץ מים 1 מ"ר 11.55 ש''ח
3103 משייה מהמים באמצעות טרקטור 1 יח' 173.25 ש''ח
3104 השקה למים באמצעות טרקטור 1 יח' 173.25 ש''ח
3105 מנוף זרוע לשעה 1 יח' 462 ש''ח
3106 שהייה ליום במספנה לעוגן 1 מ"ר 2.08 ש''ח
3107 שהייה ליום במספנה למזדמן 1 מ"ר 3.47 ש''ח 
3112 אספנה+עגורן ללא שטיפה 1 מ"ר 58.5 ש''ח