• en
  • he
  • ru
  • fr
  • de
תמונה כקישור לעמוד הבית

מחירון עגינה

עוגן יקר,

נבקש להסב את תשומת לבך לשינוי בתעריפי העגינה במרינה הרצליה, אשר ייכנסו לתוקף החל מתאריך 01/02/2019.

מחירון עגינה חדש - פברואר 2019

 קט' 1קט' 2 קט' 3קט' 4קט' 5 קט' 6
עד 7 מטר בין 7 ל 10 מטר בין 10 ל 12 מטרבין 12 ל 1414-2020-24
תעריף למ"ר ליום2.752.232.27 2.252.183.00
תעריף למ"ר לחודש 56.5345.8846.7646.4544.861.9
שטח מינימום לעמדה (מ"ר)16.0025.0030.0042.9054.6087.00
מחיר מינימום לעמדה לחודש904.001147.001403.001993.002446.005386.00

*המחירים הינם בשקלים ואינם כוללים מע''מ
*הנחה לתושבי הרצליה - 10%

משרד הנהלת המרינה
החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ