• en
  • he
  • ru
  • fr
  • de
205X96HebLogoMarinaHerzlia תמונה כקישור לעמוד הבית

קול הרצליה, 22.8.14 – צבי ים בהרצליה

kolHerzliya_22.8

בעקבות נייר עמדה של רשות הטבע והגנים בעניין הצורך בהתאמת החוף הדרומי של הרצליה להטלות של צבות ים, בודקת החברה העירונית לפיתוח התיירות בהרצליה פתרונות ישימים על מנת שהחוף, ששימש בעבר בית גידול לצבי ים, יחזור להיות משכנם של בעלי החיים הימיים.