• en
  • he
  • ru
  • fr
  • de
205X96HebLogoMarinaHerzlia תמונה כקישור לעמוד הבית

קול הרצליה, 30.11.12: אוקטובר היה חודש מוצלח במלונות הרצליה

kolHerzliyaMelonotOctober30.11.12

לדברי יריב פישר, יו״ר החברה העירונית לפיתוח התיירות בהרצליה:״היעד שלנו הוא למצב את הרצליה כעיר תיירותית מובהקת״.
החברה העירונית לפיתוח התיירות של הרצליה מדווחת כי חודש אוקטובר היה חודש מוצלח בתיירות בעיר.
במלונות בעיר נרשמו כ-24 אלף לינות של תיירים ושל ישראלים, 20% עלייה לעומת אוקטובר 2011 בלינות התיירים במלונות בהרצליה נרשמה עלייה של %16 באוקטובר (נרשמו 16 אלף לינות לעומת 13 אלף לינות באוגוסט אשתקד).
בלינות הישראלים במלונות בהרצליה נרשם גם גידול יפה - 8,000 לינות ישראלים נרשמו במלונות,עלייה של %28 לעומת השנה שעברה.