• en
  • he
  • ru
  • fr
  • de
205X96HebLogoMarinaHerzlia תמונה כקישור לעמוד הבית

קול הרצליה, 7 בנובמבר 2014: למרות המשבר בכל הארץ בתיירות הנכנסת, עלייה בנתוני ספטמבר בבתי המלון בהרצליה

kolHerzliya-7nov

עו״ד יונתן יעקובוביץ, יו״ר החברה העירונית לפיתוח התיירות בהרצליה: ״רחוקים מלמצות את הפוטנציאל. ועם זאת, אופטימיים. נתוני ספטמבר פשוט מחייבים הגברת ההשקעה התיירותית בעיר״
חודש ספטמבר 2014 היה חודש מצוין לבתי המלון בהרצליה, וזה בניגוד מוחלט למצב בשאר אזורי התיירות בארז, שחווים משבר בתיירות הנכנסת מאז ׳צוק איתן' מהתאחדות המלונות בישראל נמסר כי במלונות בהרצליה נרשמו בספטמב 9,500 לינות
תיירים מחו״ל (גידול של 18% לעומת ספטמבר אשתקד(. 11.6 אלף לינות ישראלים, (13% גידול לעומת אשתקד) 21.1 אלף לינות תיירים + ישראלים, (15% גידול לעומת ספטמבר 2013)
תפוסת המלונות בהרצליה בספטמבר עמדה על 48% - ירידה של 6% בהשוואה לספטמבר 2013 ) וזאת משום שחל גידול חד במספר חדרי המלון בעיר.