• en
  • he
  • ru
  • fr
  • de
205X96HebLogoMarinaHerzlia תמונה כקישור לעמוד הבית

תודה על הצטרפותך לתוכנית הדגל הכחול האישי

 

blueflag455

עוגן יקר,
ברכותינו על הצטרפותך לתוכנית הדגל הכחול האישי ועל מחויבותך לשמירת הסביבה הימית.

את הדגל הכחול ניתן לקבל במשרדי המרינה,

בברכה,

צוות מרינה הרצליה