• en
  • he

מעגנה

המעגנה ערוכה לקליטת כ-680 יאכטות וכוללת בתוכה מזחים, אצבעות לגישה נוחה לכלי השייט ומערכות עגינה במים. המזחים מצוידים בעמדות חשמל, מים וטלפון. כמו כן, שערי המזחים מוגנים באמצעות בקרת כניסה אלקטרונית.
המעגנה מחולקת לשלושה חלקים: מרכזי, מערבי והלגונה. החלק המרכזי צמוד לטיילת המרכזית. נמצא בו המרכז המסחרי ארנה וטיילת המרינה. עוגנות בו יאכטות פרטיות וספינות החינוך הימי, צופי ים ובני הרצליה. החלק המערבי נפרש לאורך שובר הגלים הראשי, ובו נמצאות המגה-יאכטות.
סמוך לחלק המערבי, בצד הדרומי של המרינה, נמצאת המספנה הנותנת שירותים לכלי השייט.

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories