• en
  • he
  • ru
  • fr
  • de
תמונה כקישור לעמוד הבית

תל מיכל

תל מיכל, הרצליה

טלפון:

תל מיכל הינו תל קדום המשקיף אל מרינה הרצליה, הממוקם על גבעה שגובהה עומד על כ-30 מטרים מעל פני הים. במקום ישנם ממצאים ארכיאולוגיים מרוב התקופות ההיסטוריות, התגלו בו כלי חרס מהמאה העשירית והשישית לפנה”ס, ונחשפה בו גת גדולה לדריכת ענבים.