• en
  • he

אליפות ישראל 2007 לספינות מפרש

event date

23.11.07עד24.11.07

event time

event address

מרינה הרצליה

אות ההתראה לשיוט רייכרט, הנכלל במסגרת האליפות, יהיה ביום שישי, 23 בנובמבר בשעה 13.00. תדרוך לשיוט זה יתקיים ביום ששי בשעה 11.30.
אות ההתראה לזינוק הראשון ב-24 בנובמבר יינתן בשעה 11:30. שיוט זה פתוח גם להשתתפות לספינות שאינן מתחרות באליפות.
הודעות למתחרים יפורסמו על לוח המודעות ליד משרד ועדת התחרות ובאתר הפורום לקידום השייט www.iyc.co.il. הנוסח הקובע הוא הנוסח המפורסם על לוח המודעות.

פרסי התחרות יהיו גביעים למקומות 1, 2 ו- 3 בכל קטגוריה שלקחו בה חלק לפחות 3 מפרשיות. גביעים בשיוט ברייכרט יוענקו למקום ראשון בכל קטגוריה.

מארגן האירוע: החברה לפיתוח תיירות בהרצליה, הפורום לקידום השייט

אירועים דומים