• en
  • he

משט ע"ש חיים הרצוג 2013

event date

15.11.13

event time

11:00-15:00

event address

מרינה הרצליה

עקב תנאי מזג האוויר הצפוי ולבקשת משפחת הרצוג, המשט שתוכנן ליום שישי, 18.10.13, יידחה.
המועד החדש לקיום המשט: יום שישי 15 בנובמבר 2013.
נא רשמו ביומנים.
ניפגש במשט,
מרינה הרצליה

משט חגיגי מסורתי זו השנה הרביעית, על שמו של הנשיא לשעבר ותושב הרצליה חיים הרצוג ז”ל. חיים הרצוג היה שייט מפרשיות, חובב ים ותרם לפיתוח ענף השייט בארץ.
המשט יוזנק ממרינה הרצליה וימשיך לאורך חופי ימה של הרצליה, עד לאתר אפולוניה בצפון. הציבור מוזמן לצפות במשט מהטיילת שלאורך חופי הים.

לטופס הרשמה למשט לחצו כאן

גביע הרצוג המתקיים ב 18/10/13 מתחלק לשני מסלולים:
1.    תחרות "דו – קרב" בין שתי סירות מדגם Melges 24
2.    משט עממי הפתוח לכל סוגי כלי השיט – מנועיות ומפרשיות

להורדת הזמנה לגביע הרצוג2013- קובץPDF- לחצו כאן

hazmanaHerzog

המשט מאורגן ע"י החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה ומועדון השייט בני הרצליה

א.    יו"ר ועדת המשט והתחרות – גיא צרפתי, טל. 057-7285028.
ב.    הרשמה בטופס - לחצו כאן
        ההרשמה ללא תשלום.
ג.    לספינות מהרציפים המערביים תינתן האפשרות לעגינה ברציף האורחים לפני ואחרי המשט
ד.    קשר – ערוץ VHF 77.
ה.    סירות הנהלת המשט יזוהו ע"י דגל כתום שיונף מעל לדגל המשט.
ו.    תאום הגעה ועגינה במרינה עם סגן מנהל המרינה גיא צרפתי, בטל 09-9565591

ז.    לוח זמנים למשט העממי
10:00–   התכנסות והרשמה סופית ברחבת בית מנהלת המרינה
10:30 –  תדריך למשט
11:00 –  הזנקה לים
13:30 -   סיום המשט וחזרה לרחבת המרינה, ברכות, תודות, חלוקת פרסים.

לוח זמנים לתחרות הדו-קרב
08:00- התכנסות ברחבת בית המנהלה
08:30- זינוק ראשון
            14:00- חזרה למרינה
            14:30- חלוקת פרסים

ח.    הוראות שייט נפרדות יחולקו בין הנרשמים לקטגוריות השונות  
ט.    פרסים למסלול התחרותי: פרס יחולק למקום הראשון

משט עממי:
יחולקו פרסים לכלי השייט המקושטים ביותר

י.    החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה, המרינה בהרצליה, וכל מי מעובדיהם ו/או חבריהם או/או מי מנותני החסויות ו/או כל אדם או גוף העוזרים על ידם לא יהיו אחראים בצורה כלשהי לפגיעה גופנית כלשהי ו/או לנזק כלשהו לרכוש ו/או לגוף ו/או לכל אובדן או אי נוחות לכל השיט או למשתתפים לפני, בזמן או אחרי המשט ו/או בקשר כלשהו למשט, או כתוצאה מהחלטותיהם, פעולותיהם או אי-פעולותיהם. על כל משתף לבטח את עצמו באופן אישי ועל חשבונו. כל אחריות לפגיעה ו/או נזק כלשהו תהיה על המשתתף ואו כל אדם שייקח חלק כלשהו בשיוט התחרותי ובמשט העממי.
יא.    על כל ספינה לשאת ביטוח צד ג',
יב.    במקרה של מזג אוויר שאינו מאפשר קיום המשט, הוא יידחה ליום שיש הבא, 25 אוקטובר 2013.

mapHerzog

7620224

להורדת חוברת אירועי קיץ בהרצליה - קובץ PDF

אירועים דומים