הודעה לימאים/משיטים – מפת עומקים בכניסה למרינה הרצליה

 

עוגנים יקרים,

להלן מפת עומקים של פתח מרינה הרצליה מעודכנת לתאריך - 05/03/24