בקשה לעגינה במרינה-לי הרצליה

למעוניינים בעגינה במרינה-לי הרצליה, הנכם מתבקשים למלא את טופס הבקשה ולהחזירו בחתימתכם בצירוף מסמכים הבאים:

  • כושר שייט
  • ביטוח בתוקף
  • ת.ז של בעל הסירה
  • תעודת רישום של כלי השייט 
  • תעודת רישום חברה (במידה ויש)
  • במידה וכלי השייט רשום על שם חברה - לצרף מסמך מיופה כוח מטעם החברה או מסך המפרט את הרכב הבעלים של כלי השייט.

את הטופס החתום בצירוף המסמכים הנדרשים יש להעביר למשרדי המרינה במייל: marina@herzliya-marina.co.il

להורדת טופס הבקשה לחץ כאן