דוחות כספיים

דוחות כספיים של החברה לפיתוח התיירות בהרצליה בע"מ

לצפייה דוח כספי לשנת 2017

לצפייה דוח כספי לשנת 2018

לצפייה דוח כספי לשנת 2019

לצפייה דוח כספי לשנת 2020

לצפייה דוח כספי לשנת 2021