דירקטוריון החברה

 

חברי דירקטוריון החברה לפיתוח התיירות בהרצליה

 

משה פדלון
ראש העיר, יו"ר הדירקטוריון
מאיה כץ
חברת דירקטוריון
אהוד לזר
חבר דירקטוריון
איתי צור
חבר דירקטוריון
צבי וויס 
חבר דירקטוריון
איל פביאן
חבר דירקטוריון
דורית  בסרמן
חברת דירקטוריון
עמית טל 
חבר דירקטוריון
עידן מועלם
חבר דירקטוריון
קרין שדה 
חברת דירקטוריון
רוית אליקס-יגרמן
חברת דירקטוריון
סיגל רגב אדמוני
חברת דירקטוריון
מיטל כהן רבוא
חברת דירקטוריון