הדגל הכחול 2019

זוהי השנה השביעית בה מרינה הרצליה מניפה את הדגל הכחול (משנת 2013) והשנה החמישית (משנת 2015) בה חופי אכדיה צפון ומרכז מניפים גם הם את "הדגל הכחול" !