הוראות פעילות ובטיחות לכלי שייט מסחריים ובתי ספר

להלן הוראות פעילות ובטיחות לכלי שייט מסחריים/ בתי ספר / חינוך ימי במרינה ויש לפעול במיידית לשינוי הפעילות ולהתאימה להוראות הנ"ל. כלי שייט שיפר הוראות אילו כאילו הפר חלק מתקנון המרינה ויטופל בהתאם.
1. נהלים כלליים
1.1 פעילות אימון גישות למזחים
אימוני גישות מותרים לכלי שייט למזחים הבאים בלבד:
רציף תחנת הדלק
רציף אורחים
עמדת עגינת כלי השייט המקורית
לכיכר בין רציף J ל K
נבקש להתרחק מרציפים A ו K, אין לבצע אימוני גישות לרציפים אילו גם כאשר ריקים מכלי שייט עוגנים.
1.2 מהירות הפלגה במרינה לא תעלה על 3 קשרים
1.3 מהירות הפלגה בכניסה למרינה בין השוברים לא תעלה על 3 קשרים
1.4 פעילות אימון אופנועי –ים וסירה מהירה
תתקיים מול שובר הגלים (המנותק) הראשון צפונית לפתח המרינה ובמרחק בטיחות של כ 100 מטר מפתח המרינה
1.4.1 התלת מצופי סימון לאימונים בתחום השייט המותר בלבד
1.4.2 אין להקשר למצופי הסימון האדומים המסמנים את פתח המרינה וכן אין להשתמש בהם כסימון לאימוני שייט, אדם בין או כל סימון אחר.
1.4.3 כניסה ויציאת אופנועי –ים מהמרינה בגרירה בלבד
1.4.4 אין לבצע אימוני "אדם בים" בתוך תחומי המרינה במפרשים או מנוע

2. שייט תיירותי
2.1 מניעת רעש
אין להשמיע מוזיקה בכל שעות היום והלילה בכל הרציפים ובכל תחומי המרינה.
2.2 שירותים
2.2.1 במידה ויש שירותים בכלי השייט יש להשתמש במיכל אגירה (HOLDING TANK)
פינוי מכלי האגירה על ידי המשאבה המיועדת לכך הנמצאת בתחנת הדלק
2.2.2 ספינות המארחות לקוחות רבים יש להפנותם לשירותים בקניון ארנה.
2.3 הפעלת גריל (מנגל)
איסור מוחלט על הבערת אש / פחמים / גז בתחומי המרינה

3. ניקיון - יש לשמור על ניקיון המים והרציפים האחריות על לקוחות כלי השייט הנה על החברה המפעילה.
3.1 חל איסור על תליית בלונים מכל סוג שהוא על הגדרות וכן על כלי השייט עצמם!
3.2 יש להשתמש בפחי המחזור והפרדת הפסולת

netivim


בברכה,
אמיר צינדר
מנהל נמל מרינה הרצליה