היסטוריה

עיריית הרצליה הקימה את החברה העירונית לפיתוח תיירות, שהכינה בשיתוף עם מנהל מקרקעי ישראל (בעלי הקרקע) מכרז להקמת מרינה הרצליה. החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ הינו תאגיד עירוני בבעלות ובשליטת עיריית הרצליה. החברה נוסדה באפריל 1985 והחלה את פעילותה בשנת 1988. היא מתנהלת כלכלית כחברה עצמאית, ואינה נסמכת על תקציבים ותמיכות.

את המכרז הוציאו 3 גופים – מינהל מקרקעי ישראל, עיריית הרצליה והחברה העירונית לפיתוח התיירות בהרצליה. התוכנית הופקדה ב-1986.

בעלי החברה הם עיריית הרצליה. 10 חברי מועצת המנהלים כוללים נציגי עירייה, נציגי ציבור ונציגי משרד התיירות.

יוזמת התוכנית: עיריית הרצליה.

התוכניות להקמת המרינה הוכנו בהתבסס על תמ"א 13 א' ועברו את כל הוועדות הסטטוטוריות: הועדה המקומית, הועדה המחוזית, המועצה הארצית והוועדה למימי חופים.

אישור תוכניות אלה לווה בהכנת תסקיר השפעה על הסביבה, מודל סדימנטולוגי בטכניון, מודלים ליציבות שוברי הגלים ועוד.

המרינה הוקמה בתחילת שנות התשעים ובשנת 1995 נפתחה רשמית כנמל בינלאומי.

על הזוכה במכרז היה להקים מעגנה ציבורית ולממן את הקמת כל המרכיבים המשתמעים מהפעלתה בתפוסה מלאה: ייבוש קרקע, שוברי גלים, קירות ים, רציפי עגינה קשיחים כולל "אצבעות", מגדלורים, מימשה להרמת כלי שייט מן המעגנה ליבשה, מזח תדלוק לכלי שייט ימיים ותשתיות.

כל הפעולות הנ"ל נעשו בתמורה לייעוד 50% משטח הקרקע שנוצרה למטרות מסחר, נופש ותיירות, ולקבלת זכויות הבנייה עליהם לידי החברה היזמית.