• en
  • he

טיילת החוף בהרצליה

tbenoni

פרויקט טיילת החוף בהרצליה עוסק בפיתוח החוף המרכזי של העיר.
יעדי התכנון, כפי שמוצגים במסגרת התוכנית, הם:
פיתוח איזור תיירות בחזית החוף, תוך שילוב המרינה כחלק מהמתחם התיירותי מדרום לטיילת.
מצפון מזרח - קשירה אורבאנית לעורף העיר ולאזור התעשייה והמלונות.
התפיסה המוצעת משלבת תכנון, המבוסס על ראייה רחבה של עירעם צרכים ומשאבים טבעיים, וחיבור לאזור הטיילת, שחלקיו מפרים זה את זה. כך יפרוץ מוקד התיירות של הרצליה, ויחבר את מרינה הרצליה עם הטיילת לגבולותיה של העיר, עד לאזור הצפוני של אפולוניה.
המפגש וחיבור הים והיבשה עם מרחב הנופש והבילוי הינו משמעותי ובעל חשיבות גבוהה לכל אפיון ופיתוח התיירות, שאנו מעוניינים ליצור במסגרת ההנגשה למוקדי התיירות בעיר.
ציר הליכה יאפשר להולכי רגל ולרוכבי אופניים לקשור בין מרינה הרצליה ותל מיכאל בדרום, ולהתחבר עם צירי התנועה המרכזי של העיר ממזרח למערב, בשילוב איזור המלונות ועד אפולוניה בצפון. ממערב לפרויקט, כמובן, ישנה רצועת חוף הים.
ציר המקטע הראשון לטיילת חוף הים עם המרינה ייצור אזור לתיירות ולנופש תוססים ושוקקי חיים, שיתפרש בשלב הראשון במקטע של כ-800 מ"ר, שתחילתו ברחוב אבא אבן, ועד לקצה הצפוני של מגרשי מלון אכדיה.
בפיתוח הטיילת, שמנו לנו למטרה להשתלב במתחם הקיים. הטיילת תיבנה תוך צמצום מקסימלי של פגיעה בערכי טבע, ובשילוב של אמצעים ידידותיים לסביבה ולאדם, בדגש על פיתוח ושימור פני השטח הקיימים, בלא כל פגיעה נופית במצוק, ותוך שמירת מרחק מקו המצוק.
הטיילת המוצעת תלווה מצד אחד במדרגות, ולכל אורכה יהיה חוף רחצה חולי. בכך תובטח ההנגשה לים. מצדה השני יפותח מערך גינון, כאזור רווי בצמחיה ובמדשאות, לשימושי תיירות ונופש, ולנוחיות האוכלוסייה המטיילת לאורך הטיילת.
לאורכה של הטיילת ייבנו מבני שירותים ומלתחות חדשות ומודרניות. תיבנה תחנת עזרה ראשונה ומשטרה, ונוסף על כך ימוקמו מספר קיוסקים לאורכה של הטיילת, לרווחת הציבור.
על חוף הים יוקמו מגרשים לספורט חופי, שיכלול מספר מגרשי כדורעף חופים שיוארו בתאורת לילה.
T2

בחלקה הצפוני של הטיילת יוקם מתקן מעלית שישמש את המוגבלים והנכים, אמהות לילדים עם עגלות ואוכלוסיה מבוגרת. לכל אלה יתאפשר לרדת במעלית, לצעוד לאורך שביל ולהגיע עד קו המים, ללא צורך לרדת לחול הים. המעלית מתבססת על מבנה פייר כפול שבראשו מרפסת תצפית לנוף.
במסגרת הכנת הפרוגרמה גובשו עקרונות תכנון הבאים:
הדגשת החיבור בין המרינה לטיילת לעיר
פיתוח עתידי למוקד הדרומי של שפך המובל
פיתוח הטיילת כאלמנט מקשר בין המרינה לחוף הים
פיתוח צירים ניצבים לים,תוך יצירת קשרים נכונים בין העיר לרצועת החוף
בתכנון הגינון הומלץ להשתמש בצמחיה חוסכת מים ובחיפוי הקרקע
לסיכום, חוף הים מהווה נכס נופי. על תפיסה זו התבססנו בתכנון הפרוגרמאתי לטיילת. לפיתוח תרומה חשובה ממדרגה ראשונה בהיבט העירוני והכלכלי. לחוף הים תפקיד מרכזי בתרבות הנופש והפנאי.
לאורך חוף ימה של הרצליה נמצאים כמה אתרים היסטורים וארכיאולוגים אתרי טבע ונוף המחייבים משנה זהירות, כאשר מדובר בעבודות פיתוח. כך יש בכוונתנו לפעול.

t1