מחירון שירות ביקורת גבולות במרינה הרצליה

 

טבלת מחירון ביקורת גבולות במרינה הרצליה