מידעון לשייטי מרינה הרצליה

דברים חדשים קורים במרינה הרצליה שלנו. דברים שבהם אנו, החברה לפיתוח תיירות בהרצליה, מעוניינים לשתף אתכם, השייטים. לצורך כך אנו מוציאים, אחת למספר חודשים, את מידעון השייטים לעוגני מרינה הרצליה. המידעון מיועד לעדכן אתכם בכל ההתרחשויות, החידושים והשיפורים, שכולם נוגעים לכם ולסביבת העגינה שלכם. אנו מקווים שערוץ התקשורת הזה יעודד תקשורת דו כיוונית, כי אנו לא רק מעוניינים לשתף אתכם, אלא גם מתעניינים תמיד בדעותיכם וברעיונותיכם, כדי להמשיך לשפר ולהשתפר, עבורכם.

shayatimNewsletterMar_4web_160X226

מידע לעוגנים במרינה הרצליה
מרץ 2016