ממצאי סקר הנדסי באצבעות

 

סקר הנדסי -  "אצבעות" במצב מבני ירוד ובמצב של "בלייה חמורה" המהווים סיכון בטיחותי

בשלהי שנת 2022 בוצע, ביוזמת החברה העירונית, סקר הנדסי במרינה הרצליה, אשר נועד להעריך את כמות ודרגת החומרה של ליקויים מבניים בעלי משמעות ליציבות ולחוזק המבנים ולעומסים הסביבתיים והתפעוליים הנוכחיים והצפויים במהלך השנים הקרובות, וזאת כחלק מפעילותה ומתוכניות העבודה של החברה העירונית בתחום שדרוג ותחזוקת המרינה.

תוצאות הסקר ההנדסי, אשר נערך על ידי מומחה מנוסה בתחום, מתבססות, בין השאר, על סקר ויזואלי, סקר צולל בסמוך לפני המים, מדידות וחישובים למבני המזח הפנימיים ו"האצבעות" המחוברות אליו.

מממצאי הסקר עולה כי ישנן כי ישנן "אצבעות" במצב מבני ירוד ובמצב של "בלייה חמורה" המהווים סיכון בטיחותי.

"אצבע" אשר הוגדרה הנדסית כ"אצבע" ברמת בלייה חמורה, מחייבת הטלת מגבלה על אופן השימוש "באצבע" ומשליכה על אופן העגינה של כלי השייט ועל העלייה והירידה מכלי השייט למזח.

בנוסף, התקיים לאחרונה סיור של נציגי רספ"ן (כולל גורם הנדסי) במרינה הרצליה וממצאי הסקר אשר נערך על ידי החברה העירונית הועברו לעיון רספ"ן. רספ"ן התרשם כי הסקר שבוצע הינו מפורט, מעמיק ומקצועי ותומך, מטבע הדברים, בכוונת החברה העירונית לפעול באופן מידי למתן מענה לבעיה הבטיחותית.

במהלך חודש מאי 2023 בוצע סקר ויזואלי חוזר בנוגע לכל אותן "אצבעות" שזוהו במהלך הסקר הקודם, כאצבעות הסובלות מדרגת בליה חמורה, על מנת לדייק את הקביעות בדבר כל אותן "אצבעות", אשר מחייבות הטלת מגבלות שימוש מיידיות. מהסקר עולה כי חלה התדרדרות במצב השברים והסדקים ב"אצבעות", וכי קיימות במרינה עשרות "אצבעות" במצב סיכון בטיחותי, המחייב הטלות מגבלות מיידיות על השימוש בהן.

מצב "בליה חמורה" חולק, על ידי המהנדס המקצועי מטעם החברה העירונית, לשתי רמות התייחסות, ולמגבלות המיידיות לגבי השימוש באותן "אצבעות" (מצורפות טבלאות מפורטות):

רמה ראשונה:

איסור שימוש ב"אצבע" - איסור עלייה ואיסור קשירת כלי שייט ל"אצבע" (עגינה).

רמה שנייה:

איסור קשירת כלי שייט ל"אצבע".

הגבלת עליה על גבי ה"אצבע" - העלייה מוגבלת לאדם בוגר אחד בלבד בכל רגע נתון.

 

 לאור זאת, ב"אצבעות" בשתי הרמות כמתואר לעיל תתבצע הגישה לכלי השייט מהמזח הראשי, והעגינה תהא כנגד זקפים במזח הראשי ולחבל המעוגן בקרקעית מול המזח.

החברה העירונית ומנהל המרינה יפעלו, בימים הקרובים, ליישם את מגבלות השימוש ב"אצבעות" באופן מידי והכל על מנת לצמצם את הסיכון הבטיחותי ולהעניק מענה מתאים.

במקביל, אנו בוחנים דרכי פעולה נוספות, הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך.

 

אבקש את שיתוף הפעולה הנדרש, את ההבנה והסובלנות, לאור המצב הקיים, בהתאם לחומרתו ולאור היקפו, למען השמירה על הבטיחות.

בכל שאלה ועניין ניתן לפנות למנהל המרינה, מר עופר סער.

 

 בכבוד רב,

ארז לזובר, מנכ"ל

החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ

טבלת עמדות סמוכות לאצבעות בלויות 1 טבלת עמדות סמוכות לאצבעות בלויות 1
ט.ל.ח