מעריב עסקים, 29.1.12 – הרצליה ממתגת את עצמה כעיר התיירות המובילה במרכז

29.1.12S