נהלים וכללי זהירות

נהלים וכללי זהירות באזור העבודה במספנה:
• הכניסה לאזור העבודה במספנה למורשים בלבד אשר להם ציפ' מעבר.
• כניסת רכב לאזור המספנה – לפריקה וטעינה בלבד ובאישור מנהלת המספנה.
• הפעילות באזור המספנה אסורה בשעות החשיכה ובשבת.
• שירותי מנוף ושירותים נלווים המסופקים ע"י המרינה – בשעות הפעילות בלבד.
• אכסנה, שינוע והוצאת כלי שיט אל, בתוך ומאזור האספנה (מהים או מהיבשה)
יבוצעו ע"י עובדי המספנה בלבד ובתיאום מראש עם משרד שירות לקוחות מספנה.
• חל איסור מוחלט לבצע שינויים בתמיכת כלי השיט!
• חל איסור מוחלט לבצע כל סוג של עבודה, באזור האספנה, ע"י שימוש בכלי עבודה ו/או מתקנים אשר אינם עומדים בתקני הבטיחות ואיכות הסביבה המקובלים.
• עבודות על כלי השיט יבוצעו רק בשטח המוקצה לכלי השייט באזור האספנה בלבד!
• חיבור חשמל תלת פאזי – בתיאום מראש עם משרד שרות לקוחות מספנה.
• שטיפת כלי שייט בלחץ מים באזור השטיפה בלבד.
• שיוף כלי שייט במכשירים מכנים המצוידים בשואב אבק בלבד.
• ניקוי חול אסור בהחלט.
• צביעה בריסוס – במקומות יעודיים סגורים ואטומים בלבד.
• פינוי שמן שרוף למיכל המיועד לכך ופינוי פילטרים לפחים ייעודיים בלבד.
• עבודות בכלי השייט באחריות בעלי הכלי בלבד!
• בעלי מקצוע העובדים על כלי השיט – באחריות בעלי כלי השייט בלבד.
• אין להשאיר ציוד או כלי עבודה באזור האספנה.
• לינה על כלי השייט באזור האספנה אסורה בהחלט.
• יש לשמור על ניקיון ולחסוך במים וחשמל.
• בעל מקצוע יהיה רשאי לעבוד במספנה אך ורק אם אושר ע"י הנהלת החברה.
• כל השוהים בשטח העבודה יהיו חייבים בנעלי בטיחות באת יש סכנה לפגיעה ברגליהם.
• כל השוהים בשטח העבודה יהיו חייבים באפוד זוהר למטרת נראות גבוהה.
• באחריות בעלי המקצוע לספק ציוד מגן אישי ובכל מקרה לאכוף את השימוש בו.