קול הרצליה -כתבה על ביקורו של יונתן יעקובוביץ בסין 10/6/16

ביקור של יונתן בסין 2016 קול הרצליה