תכניות חינוכיות בחופי הים

החברה לפיתוח התיירות בשיתוף היחידה לאיכות הסביבה בעיריית הרצליה מפעילות תכניות חינוכיות בחופי הים של הרצליה.

הפעילויות ופרסומן יתקיימו מעת לעת בחופי אכדיה בהרצליה.

ניתן לעקוב אחרינו גם באתר היחידה לאיכות הסביבה בכתובת: http://bit.ly/3rY60uS