דגל כחול אישי – מלאו ושלחו

blueflag455

דגל כחול אישי
אני החתום מטה מצהיר בזאת כי:
לא אזרוק פסולת לים או לאורך החוף
לא אזרים שפכים מספינתי באזור החופים או באזורים ימיים רגישים
אשתמש במכל אגירה (holding tank) לאיסוף מי ביוב על כלי השייט
לא אשליך פסולת רעילה (שמן, צבע, סוללות משומשות, חומרי ניקוי רעילים, וכו') לים. את הפסולת אשליך בבטחה במכלים המתאימים במרינה.
אשתמש ואקדם שימוש במתקני מחזור (זכוכית, נייר, וכו')
אשתמש לרוב במוצרים זמינים ידידותיים לסביבה (צבעים, צבע תחתית ((anti foulings, מסירי צבע, חומרי ניקוי, כימיקלים וכו')
אדווח מיד על זיהום או הפרות אחרות של תקנות סביבתיות לרשויות
לא אשתמש בשיטות דיג לא חוקי ואכבד תקופות דיג אסור
אגן על בעלי חיים וצמחים בים, לא אטריד רביית ציפורים, כלבי ים או יונקים ימיים אחרים
אכבד אזורים מוגנים, רגישים וטבעיים
אמנע מעגינה באזורים רגישים
אמנע מהפרעה לדיג או מפגיעה בציוד דיג
אכבד ואתחשב באנשים אחרים ובסביבה
לא אקנה או אשתמש בחפצים העשויים ממינים מוגנים / בסכנת הכחדה או ממצאים ארכאולוגיים תת ימיים
אעודד שייטים אחרים לשמור על הסביבה

Click for the English Form (לנוסח ההתחייבות באנגלית)